Chemiplastyka
| Od 1946 roku

Powstanie Chemiplastyki datuje się na 10 grudnia 1946 roku, kiedy odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Przędzalniczej "Runo". Spółdzielnia została zarejestrowana w sądzie 22 kwietnia 1947 roku, rozpoczynając produkcję w wynajętych pomieszczeniach, przetwarzając surową wełnę na nitkę. Wprowadzona wkrótce po 1950 roku reglamentacja wełny pozbawiła spółdzielnię surowca i spowodowała zmianę jej profilu z przędzalniczej na włókienniczą. Zmieniono także nazwę na Spółdzielnia Pracy Włókienniczej "Runo".

Rok 1959 to w Spółdzielni początek nowej branży - przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zaczęto od produkcji lalek, poprzez tworzywa termoutwardzalne, wyroby z folii PCV (pudełka, wieczka), wnętrza do lodówek i szuflady do mebli kuchennych formowane próżniowo, opakowania na leki, po artykuły z grupy "1001 drobiazgów" z tworzyw sztucznych.    

W roku 1965 przetwórstwo tworzyw było już działalnością dominującą w Spółdzielni. Produkcja tkacka i włókiennicza została przekazana Spółdzielni "Twórczość" w Kielcach. Nastąpiła zmiana nazwy na Chemiczna Spółdzielnia Pracy "Chemiplastyka". Bardzo znaczącym wydarzeniem było uruchomienie w 1967 roku produkcji ortalionu - wyrobu trudnego technologicznie, ale dającego znaczące korzyści.
Na początku lat siedemdziesiątych, wychodząc na przeciw potrzebom rynku szybko rozwijającego się przemysłu chemii gospodarczej, Spółdzielnia zakupiła nowoczesne na te czasy wtryskarki produkcji NRD, a w 1973 roku pierwszą, bardzo wydajną butelczarkę produkcji włoskiej, co stanowiło duży przeskok techniczno-technologiczny w Spółdzielni.

W latach 1975-1989, wykorzystując możliwości zaciągania pożyczek na korzystnych warunkach z Funduszu Rozwoju Spółdzielczości, Chemiplastyka ciągle inwestowała, w wyniku czego przy ulicy Hauke Bosaka oddany został do użytku zakład produkcyjny o powierzchni użytkowej 1380 metrów kwadratowych, oraz dwie hale magazynowe o kubaturze 3100 metrów sześciennych, a w miejscu siedziby firmy, przy ulicy Peryferyjnej, oddany został do użytku budynek administracyjny z halą warsztatową o powierzchni 740 metrów kwadratowych.

W latach 90-tych nastąpiła wymiana zużytego i przestarzałego technologicznie parku maszynowego, co pozwoliło w połowie dekady na znaczne rozszerzenie profilu produkcji, w tym rozpoczęcie produkcji kanistrów o pojemności 1, 2, 5, 6, 10, 25 i 30 lirów. I tym samym Spółdzielnia stała się znaczącym podmiotem w kraju w tym asortymencie.

W lutym 2009 roku Spółdzielnia została przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i w tej formie prawnej funcjonuje do dnia dzisiejszego, będąc jednym z czołowych producentów kanistrów w kraju.